Ontspanningslessen op zorglocatie

Het is mogelijk om een ontspanningsles op locatie aan te vragen. Denk hierbij aan een gezinshuis, een begeleid wonen project, een gezinsvervangend tehuis, dagbehandeling, een woonvorm voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. 

Omdat elke groep uniek is bespreken we vooraf telefonisch de vragen en behoeften van de doelgroep zodat ik mijn les hier goed op af kan stemmen. 

 

Tijdens een ontspanningsles kan gebruik gemaakt worden van lichaamsgerichte oefeningen, ademhalingsoefeningen, meditatie, affirmatie, creatieve expressie, dans, muziek en massage. 

 

Tijdens een les op een zorglocatie werk ik met groepjes van maximaal 8 cliënten. Dit om ieder de kans te geven voldoende aandacht te krijgen.

 

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.